VinTour

Program: 
INTERREG IIIC
Projekt neve: 
VinTour
Projekt időtartama: 
2005, január - 2007, március
Rövid projektleírás, célok: 

A helyi turisztikai adottságok hasznosítása fontos szerepet játszik a rurális térségek fejlesztésében. A borutakkal rendelkező vidékeken a magas színvonalú borturisztikai termékek és szolgáltatások kínálata, a megfelelő menedzsment és promóció kialakítása jól szervezett turisztikai tevékenységet igényel.

A VinTour az első magyar kezdeményezésű és fejlesztésű INTERREG IIIC-s projekt, melyet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség dolgozott ki. Az Ügynökség különös feladatai közé tartozik a Régió alapvető fejlődési tényezőire alapozott projektek kezdeményezése és koordinálása. A borturizmus is ezek közé a tényezők közé tartozik.

Treviso megye komoly tapasztalattal rendelkezik a borturizmus terén, nevéhez fűződik az első olaszországi borút megalakítása; gazdag, a kulturális elemekre építő turisztikai kínálatot fejlesztett ki, komoly hangsúlyt fektet a képzésre és a borászat-szőlészet fejlesztésére.

Ciudad Real szintén figyelemreméltó tapasztalattal rendelkezik a borút-menedzsment területén. Míg a borutak ősi szőlőtermelési tradíciókra építenek, a turisztikai tevékenység a helyi turisztikai elemek integrált bemutatására (a bor, híres történelmi hagyományok, nemzeti értékek) törekszik. A város komoly sikereket ért el a különböző tematikusan integrált, borkultúrára épülő turisztikai termékek kialakításában.

A három partner együttműködése a borutak szervezésében szerzett különböző tapasztalatokra támaszkodik. Célja közös stratégia és akciótervek kidolgozása, gyakorlati képzések, menedzsment és promóciós tevékenység szervezése a vidéki térségek vonzerejének növelése és innovatív turisztikai szemlélet kialakítása érdekében; úgy, hogy azok összhangban legyenek a térség természeti és kulturális adottságaival, így végső soron hozzájárulnak a helyi közösségek életminőségének javításához.

A projekt általános céljai:

  • a helyi közösségek és a fogyasztók közérzetének javításán keresztül egy magasabb életszínvonal kialakításához való hozzájárulás;
  • a projektbe bevont térségek jövedelemtermelő képességének javítása;
  • a vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése.

A fentiekre alapozva a projekt közvetlen céljai a következőképpen foglalhatók össze:

  • a bortermelő régiók turisztikai kínálatának vonzóbbá tétele
  • innovatív, fenntartható, helyi hagyományokra épülő szemlélet kialakítása a bevont borutak esetében