TOGETHER: TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction / A hatékonysági cél elérése az energiafogyasztás csökkentésével

Program: 
CENTRAL EUROPE
Projekt neve: 
TOGETHER: A hatékonysági cél elérése az energiafogyasztás csökkentésével
Kódszám: 
CE51
Projekt időtartama: 
2016, június - 2019, május
Rövid projektleírás, célok: 

A jelenlegi gazdasági válság arra kényszeríti a hatóságokat, hogy korlátozzák beruházásaikat. Mivel Közép-Európában az energihatékonyság vonatkozásában  alkalmazott módszerek és rendelkezésre álló kapacitások nem egységesek, ezért cél a közigazgatás szereplőinek ösztönzése saját épületeik energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására azok felhasználóinak egyidejű bevonásával.

A TOGETHER projekt célul tűzi ki a jelenlegi elaprózott energetikai szemlélet olyan egységes megközelítéssel történő felváltását, amely a fizikai teret/infrastruktúrát, az alkalmazott energiahatékonysági beruházásokat és a fogyasztók igényeinek-szokásainak bevonását egyidejűleg képes kezelni. Ezért a TOGETHER projekt túlmutat a klasszikus, elszigetelt technikai intézkedések alkalmazásán, mivel integrálja azokat a pénzügyi és DSM (Demand Side Management, azaz a Kereslet Oldali Igények Menedzsmentjét szolgáló) eszközökkel.

A TOGEHTER projekt fő outputjai a következők: 1.) multidiszciplináris képzések; 2.) integrált okos transznacionális eszköztár, amely ötvözi a technikai eszközöket, a pénzügyi rendszereket és a viselkedés-alapú energiahatékonysági intézkedéseket olyan innovatív kormányzási gyakorlatokkal, mint az Energetikai Teljesítmény Integrált Szerződés (EPIC). Utóbbi szerint a felhasználók, valamint az érintett infrastruktúrák tulajdonosait tömörítő Beruházók Szövetsége, az érintett létesítmények vezetőivel együttesen határozzák meg azokat az energiahatékonysági fejlesztéseket, amelyek alapján a realizált megtakarítás minden érintett számára jelentkezik; 3.) mintegy 100 kísérleti céllal auditált ingatlan, felszerelt okos mérőkkel, valamint ezekre az ingatlanokra szabott és kidolgozott menedzsment/beruházási tervvel; 4.) átfogó politikai stratégia, amely ösztönzi a szakpolitikai szereplőket, hogy a középületekre vonatkozó innovatív energiahatékonysági rendeleteket fogadjanak el. A projekt tevékenységeinek hatásaként 180 épülettulajdonos-üzemeltető-felhasználó válik az energiahatékonyság szempontjából tudatosabbá, 6000 épület felhasználó húz hasznot a képzésekből és a minden polgár javát szolgáló állami forrásmegtakarításból. A projekt partnerei egyúttal képessé válnak arra, hogy  biztosítsák a forrásokat bizonyos alacsony költségű energiahatékonysági intézkedésekhez is. A TOGEHTER projekt egy olyan kölcsönös nemzetközi kapacitásépítési nyílt platformot is jelent, amelyhez a különféle szereplők eltérő energiahatékonysági fejlettségi szintről is csatlakozhatnak, és egymást is erősítve fejleszthetik saját képességeiket.

A TOGETHER projektben az Ügynökség partnerként vesz részt, költségvetése 272 017,50 EUR, pályázati önereje 13 600,88 EUR.

Kapcsolattartó: 
Borkovits Balázs