SET-UP: Smart Energy Transition to Upgrade regional Performance / Okos hálózatok fejlesztésének támogatása a regionális teljesítmény fokozása érdekében

Program: 
INTERREG EUROPE
Projekt neve: 
SET-UP
Projekt címe: 
Okos hálózatok fejlesztésének támogatása a regionális teljesítmény fokozása érdekében
Kódszám: 
PGI01484
Projekt időtartama: 
2016, április - 2021, március
Rövid projektleírás, célok: 

Az okos hálózatok olyan energiahálózatok, amelyek automatikusan ellenőrzik az energia felhasználását és az energia ellátását a kereslet igényeinek megfelelően szabályozzák. Az okos hálózatok az energiafogyasztás felügyelete, az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrásokból származó energia integrációja vonatkozásában hatalmas lehetőségeket rejtenek, ezek kiaknázására különböző európai kezdeményezések indultak is. Ugyanakkor integrált jellegű, a regionális alacsony szénhidrogén kibocsátást támogató  stratégiákra is szükség van ahhoz, hogy azok adott földrajzi térségben megtalálják a megfelelő intézkedéseket, orientálják az állami és magánbefektetéseket, bevonva a folyamatba az állami és magánszektorbeli érdekelteket, a helyi lakosokat is. Ez stratégiai integrációt feltételez, amelyben az információs-kommunikációs technológia alapú alacsony szénhidrogén kibocsátást szolgáló újítások alkalmazását is fel kell gyorsítani.

A SET-UP projekt támogatja a partnerrégiók különböző szakaszokban álló okos hálózat (angolul: Smart Grid) fejlesztéseit, egyúttal szembenéz azok közös kihívásaival is. A projekt átfogó célja az, hogy javítsa az érintett régiók energetikai teljesítményének növelését szolgáló politikák hatékonyságát az okos villamosenergetikai hálózatok vonatkozásában.

A SET-UP interregionális tapaszatalatcsere révén fejleszti az okos hálózatokkal összefüggő regionális kompetenciákat, előmozdítja a kiválasztott regionális politikai eszközök (általában az alacsony széndioxid kibocsátást szolgáló ERFA finanszírozású [regionális] operatív programokat) hatékonyabb megvalósítását is. A projekt a szakpolitikai eszközök azonosítása segítségével a hatékony energiagazdálkodást támogatja, különös hangsúlyt fektetve az okos hálózatok terjedésével kapcsolatos három fő kihívásra: 1) a fogyasztók bevonására/felhatalmazására, 2) az okos hálózatokat szolgáló gazdasági és az üzleti modellek kidolgozására, valamint 3) az okos hálózatok létrehozását szolgáló finanszírozási lehetőségekre. Az elektromos okos hálózatokhoz kapcsolódó interregionális tapasztalacsere, kommunikáció és az érdekelt felek (ide értve az üzleti szektor szereplőit) aktivizálása segítségével a pályázati partnerek regionális akcióterveket dolgoznak ki. Ezek a tervek javítják az okos hálózatokkal foglalkozó szakpolitikai eszközök végrehajtását, irányítását, valamint a korábbinál számosabb és célzottabb finanszírozási lehetőségek felé irányítják az elektromos okos hálózat projekteket.

Hatásait tekintve a projekt közép- és hosszú távon hozzájárul a jobb energiaigény-gazdálkodáshoz, csökkenti az energiafogyasztást, nagyobb energiabiztonságot teremt, valamint elősegítei a kapcsolódó társadalmi, környezeti és gazdasági előnyök kiaknázását is.

A SET-UP projektben az Ügynökség partnerként működik közre, költségvetése 185 888,00 EUR, amelyből az önerő összege 9 294,40 EUR.

Kapcsolattartó: 
Pálmai Zsolt