NEEBOR - Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions

Program: 
INTERREG IVC
Projekt neve: 
NEEBOR
Projekt címe: 
Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions
Kódszám: 
NEEBOR/0045R1
Projekt időtartama: 
2008, október - 2011, szeptember
Rövid projektleírás, célok: 

A projektötlet az Európai Unió keleti külső határain elhelyezkedő államok 2005 decemberben Brüsszelben NEEBOR elnevezéssel (Network of Eastern External Border Regions – Keleti Külső Határrégiók Hálózata) létrehozott hálózatának keretében fogalmazódott meg. A projekt elindításának oka, hogy bár ezen államok határrégiói hasonló kihívásokkal, problémákkal szembesülnek, mégsem minden esetben jutnak információhoz az esetlegesen már máshol alkalmazott jó gyakorlatokról. Mivel a kis-, és középvállalkozások (KKV-k) nagyon fontos szerepet játszanak a határrégiók gazdasági életében (ugyanis a gazdasági stabilitás elsősorban ezen szektor pozícióján, termelékenységén és jövedelemtermelő képességén nyugszik), így ez a tapasztalatcsere döntő fontosságú.

A projekt céljai:

A NEEBOR projekt a KKV-kat érintő fejlesztési stratégiákat vizsgálja a partnerrégiókban, három fontos átfogó cél köré csoportosítva:

 • társulások és klaszterek fejlesztése, főként határon átnyúló együttműködéseken keresztül, 
 • finanszírozáshoz való hozzáférés segítése, 
 • információhoz, tudáshoz való hozzájutás elősegítése.

A projekt keretében az alábbi részcélkitűzések fogalmazódtak meg:

 • a külső határrégiók kulcs kihívásainak, kulcs regionális stratégiáinak, kulcsszereplőinek valamint a KKV-k fejlesztése és innovációja terén végzett kulcstevékenységeknek a felmérése;
 • a jó gyakorlatok azonosítása, amelyek révén a külső határrégiók üzleti potenciálja felszabadítható a következő területeken:
  a) határon átnyúló üzleti együttműködések és innovatív partnerségek kialakítása,
  b) finanszírozáshoz való hozzájutás,
  c) tudáshoz való hozzáférés KKV-k esetében;a fent említett területek esetében a tapasztalatok cseréje és kiaknázása szemináriumok, tanulmányutak és szakembercserék révén;
 • az azonosított jó gyakorlatok vizsgálata átültethetőségi tanulmányok keretében;
 • közös módszertan kidolgozása és szakpolitikai ajánlások megfogalmazása a fent említett területeken;
 • a keleti határrégiók közötti kapcsolatok elmélyítése, a horizontális és vertikális hálózati kapacitás fejlesztése;
 • az eredmények terjesztése és már európai és nem-európai partnerek bevonása projektekbe.

A programban 8 EU tagállam 10 régiójából 12 partner vesz részt, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetésével.

Projekt hivatalos weboldala: