ICER - Innovatív öko-szálláshely fejlesztési koncepciók vidéki térségekben: Befektetés-ösztönzési politikák kialakítása ökológiai szempontok figyelembe vételével

Program: 
INTERREG IVC
Projekt neve: 
ICER
Projekt címe: 
Innovatív öko-szálláshely fejlesztési koncepciók vidéki térségekben: Befektetés-ösztönzési politikák kialakítása ökológiai szempontok figyelembe vételével
Projekt időtartama: 
2010, január - 2012, december
Rövid projektleírás, célok: 

A project partnereinek közös jellemzője, hogy alacsony versenyképességű és alacsony foglalkoztatási szintű vidéki térségek találhatók területükön, melyek nem jelentenek vonzerőt a befektetők számára. Tovább nehezíti a helyzetet a vállalkozások és a közigazgatás hatékony együttműködésének hiánya. Ez a megállapítás igaz a projekt témáját képező turisztikai befektetés-ösztönzés esetén is, jóllehet a turizmus jelentheti ezeknek a térségeknek a gazdasági fejlődés legfontosabb lehetőségét. A turisztikai befektetések ösztönzése érdekében a közigazgatási intézményeknek kedvező feltételeket kell kínálniuk a befektetők számára, ezért az ICER projekt célja feltérképezni a partner országokban azokat a politikákat, stratégiákat, eljárásokat, melyekkel a helyi közigazgatási szervezetek sikeresen képesek elősegíteni a vállalkozások letelepedését, befektetések indítását az adott térségekben.

Habár a projekt főként gazdasági szemszögből vizsgálja a vidéki térségek fejlesztési lehetőségeit, javaslatai egyértelműen elősegítik a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását, mivel a kidolgozandó befektetés-ösztönzési stratégiákban az alapelvek között kell szerepelnie a környezetbarát technológiákat, anyagokat és működési eljárásokat alkalmazó befektetők előnyben való részesítésének.

A projekt fő tevékenységeinek négylépéses modellje:

  • Nemzetközi együttműködés során tapasztalatcsere a partnerek között, és követendő stratégiák azonosítása.
  • Helyi turisztikai vállalkozások és politikai döntéshozók bevonása a munkába műhelymunkák segítségével, melyek során a partnerek felmérik a turisztikai vállalkozások befektetési környezetet szabályozó politikákkal kapcsolatos igényeit.
  • Befektetés-ösztönző politikák átalakításához javaslatgyűjtemény összeállítása a műhelymunkák eredményei és a kiválasztott jó gyakorlatokból levont tanulságok alapján.
  • Befektetés-ösztönzést támogató regionális/helyi politikák, stratégiák, akciótervek kialakítása/átalakítása a javaslatgyűjtemény alapján.

A projekt teljes időtartama alatt folyamatosan informálja a politikai döntéshozókat a vállalkozói igényekről és a követendő külföldi példák regionális politikákba történő beépítési lehetőségeiről.

Projekt hivatalos weboldala: