I3SME - Innovációs technikák ismertetése kis-és középvállalatok számára

Program: 
Central Europe
Projekt neve: 
I3SME
Projekt címe: 
Innovációs technikák ismertetése kis-és középvállalatok számára
Projekt időtartama: 
2008, október - 2011, március
Rövid projektleírás, célok: 

Az I3SME projekt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs teljesítményének fokozása. Ennek érdekében a projekt segíti a vállalkozásokat jelenlegi teljesítményük felmérésében, versenytársakkal való összevetésében, és segítséget nyújt a különböző innovációs technikák alkalmazásához. A partnerek összesen 800 kis- és középvállalkozást vonnak be a felmérésbe, és 30 „facilitátor” képzését vállalják; utóbbiak feladatát képezi majd a vállalkozásoknak nyújtott innovációs tanácsadás.

A projekt tevékenységei:

  • A felmérésbe bevont régiónként 100-100 vállalkozás működésének elemzése gyártási, kutatási, vállalatszervezési, információs, finanszírozási, stb. szempontból. A felméréshez minden régióban néhány olyan iparág kerül kiválasztásra, melyekben viszonylag magas az innovatív vállalkozások száma (kimutatható együttműködés kutatóhelyekkel, szabadalmak, stb.). Az analízis célja feltárni az „élen járó” vállalatok olyan gyakorlatait, amelyeket a régió többi vállalkozása is sikeresen átvehet.
  • Az elemzés eredményei online módon elérhetővé válnak a projekt honlapján belül erre a célra kifejlesztett platformon. A facilitátorok a platformra töltik fel a régiónként 100-100 vállalkozás felmérése során kitöltött kérdőíveket, amelyekből minden vállalkozás számára jelentés készül, automatizált módon. A jelentések bemutatják az adott vállalkozás hiányosságait és kiemelkedő gyakorlatait, valamint összehasonlítják teljesítményüket hat ország összesen 800 vállalkozásával, különböző szűrőfeltételek alapján.
  • Az elemzés eredményeként kézikönyv készül, amely bemutatja a legsikeresebb vállalkozások követendő példáit.
  • Facilitátorok képzése. A facilitátorok feladata egyrészt a kis- és középvállalatok felmérése, másrészt az innovációs együttműködések, pályázatok, finanszírozási lehetőségek és egyéb fejlesztési technikák ismertetése a vállalkozásokkal.
  • Pilóta akciók: A nemzetközi felmérés eredményeinek ismertetésén felül a cégek gyakorlati tanácsokat kapnak arra vonatkozóan, hogy a régión belül milyen szervezetekkel működhetnek együtt és milyen forrásokra pályázhatnak tevékenységük fejlesztése érdekében..
  • A projekt eredményeinek ismertetése az Interneten, konferenciákon, szakmai találkozókon és a médián keresztül.

Projektbe bevont szereplők:

A projekt tevékenységeiről és eredményeiről a vállalkozásokon kívül fejlesztési ügynökségek, innovációs ügynökségek, vállalkozói központok, egyetemek és kutatóhelyek, technológia transzfer szervezetek, önkormányzatok, kamarák, és egyéb releváns szervezetek értesülnek. A felsorolt szervezetek megismerik a területükön működő kis- és középvállalkozások innovációs gyakorlatát, és segítséget kapnak a vállalkozásokat támogató fejlesztési stratégiák és eszközrendszerek kidolgozásához; ezen felül a partneri körön keresztül lehetőséget kapnak nemzetközi kapcsolataik fejlesztésére is.

Projekt hivatalos weboldala: