BUILD SEE – Ökotudatos lakóövezeti várostervezés: az uniós indikátorok és az önkormányzati gyakorlatok közti rés felszámolása

Program: 
Délkelet-európai Transznacionális Együttműködés
Projekt neve: 
BUILD SEE
Projekt címe: 
Ökotudatos lakóövezeti várostervezés: az uniós indikátorok és az önkormányzati gyakorlatok közti rés felszámolása
Kódszám: 
SEE/D/0320/4.1/X
Projekt időtartama: 
2013, január - 2014, december
Rövid projektleírás, célok: 

A projekt az ökotudatos lakóövezeti várostervezés témáján belül az uniós indikátorok és az önkormányzati gyakorlatok közti eltérések összehangolását tűzi ki célul, és a South East Europe (SEE/ Délkelet-európai Transznacionális Együttműködés) program keretében valósul meg 9 ország 18 partnerével. Az év elején indult projekt 2014 év végén zárul, közel 2,4 millió eurós költségvetésből
(ERFA, kormányzati társfinanszírozással).

 

Alapvető projektcél:

Módszertani támogatás “zöld épületmenedzsment modell” kialakításához
(A tervezés során az alábbi szempontokat veszik figyelembe: térhasználat, energiahatékonyság, természeti erődoffárok kezelése, hulladékgazdálskodás, szociális aspektusok, részvételi tervezés, stb.)

Projekttevékenységek:

  • Uniós és nemzeti szintű várostervezési irányelvek, jogszabályok, stratégiák vizsgálata (elmélet);
  • Helyi esettanulmányok az ökotudatos várostervezés megoldásairól, kihívásairól (gyakorlat);
  • Az elmélet és a gyakorlat közti eltérések elemzése (nemzetközi munkacsoport);
  • Önkormányzati, vállalkozói és lakossági javaslatok összegyűjtése a projekt rendezvényein;
  • Helyi akciótervek megfogalmazása a résztvevő önkorményzatok számára a javaslatok alapján;
  • Eredmények kommunikálása e-learning eszközök segítségével;
  • Nemzetközi hálózat (“hub”) létrehozása önkorményzati, oktatási intézményi, vállalkozói és lakossági részvétellel.
Projekt hivatalos weboldala: